Thời gian gần đây, giá lúa tăng 50%, nhưng giá phân bón lại tăng gấp đôi. Trước việc dư luận lên tiếng về thu nhập của người trồng lúa, các nhà quản lý đã đưa ra công thức, cứ 2kg lúa, mua được 1kg phân bón, như vậy người trồng lúa vẫn có lãi. Tuy nhiên, các nhà quản lý dường như đã quên mất một thực tế rằng, có tới hơn 90% nông dân trồng lúa thiếu vốn sản xuất, họ thường phải mua chịu vật tư nông nghiệp...