Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai cho biết, hiện nay tại Gia Lai số người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên hoạt động trong lĩnh vực KH&CN là 15.424 người. Trong đó, số cán bộ có trình độ cao có chiều hướng tăng, bước đầu đã đáp ứng được phần nào nhu cầu trong hoạt động KH&CN của tỉnh.

Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai cho biết, hiện nay tại Gia Lai số người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên hoạt động trong lĩnh vực KH&CN là 15.424 người. Trong đó, số cán bộ có trình độ cao có chiều hướng tăng, bước đầu đã đáp ứng được phần nào nhu cầu trong hoạt động KH&CN của tỉnh.

Với lực lượng cán bộ KH&CN như vậy, tỉnh Gia Lai đã vạch ra kế hoạch thực hiện 7 dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh nhằm đưa nhanh KH&CN vào đời sống sản xuất.

Theo đó, 7 dự án có thể được thực hiện sẽ là: ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý trong hoạt động quản lý và giám sát khai thác tài nguyên thiên nhiên và môi trường; dự án đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng lộ trình đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; dự án xây dựng trung tâm trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ttp Pleiku; chuyển giao công nghệ các mô hình ứng dụng công nghệ trong ngành công nghệ phụ trợ phục vụ phát triển cơ khí hóa trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh; khai thác bảo tồn quỹ gen một số giống bản địa, bảo tồn và khai thác một số giống cây trồng có giá trị trên địa bàn tỉnh; xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và dự án điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống nước mặt, hệ thống nước đề xuất biện pháp khai thác và quản lý hợp lý.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho rằng, cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu KH&CN và ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng và giá trị tăng ngành nông - lâm - thủy sản. Để thực hiện được những dự án trên cần có sự phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh để KH&CN đóng góp nhiều hơn nữa kết quả vào phát triển kinh tế - xã hội Gia Lai.

(Cestc)