Hiện chất lượng giáo dục bậc tiểu học ở những vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn tại tỉnh Gia Lai đã được nâng lên rõ rệt.

Gia Lai nang cao chat luong truong hoc vung kho khan - Anh 1

(Ảnh minh họa: VOV)

Tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả này sau 5 năm triển khai Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, 42 trường học tại tỉnh Gia Lai được hưởng lợi từ chương trình này đều được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đặc biệt, các trường đã áp dụng tốt dạy học cả ngày, bán trú tại trường.

Qua đó, học sinh vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số ham thích đến trường, có nhiều hứng thú và chuyên tâm hơn trong học tập. Trong những năm trước, học sinh trên địa bàn nghỉ học khá nhiều. Hiện tỷ lệ học sinh chuyên cần tại địa phương đạt trên 97%.