VH- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án Đầu tư khai hoang xây dựng đồng ruộng thuộc hợp phần thủy lợi Ia Lốp và hồ chứa Plei Pai, huyện Chư Prông.

Dự án khai hoang 447 ha để xây dựng cánh đồng rộng 676 ha, với hệ thống kênh nội đồng có tổng chiều dài toàn tuyến 23 km. Mục tiêu của dự án là mở rộng diện tích lúa, tạo nên vùng sản xuất nông nghiệp bền vững, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn, từng bước xóa đói giảm nghèo... Tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng 41 tỉ đồng, thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2010 và 2011. PHÙNG NGUYÊN