GD&TĐ - Liên sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo Gia Lai vừa có văn bản hướng dẫn hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Gia Lai: Ho tro hoc sinh co hoan canh kho khan thi THPT quoc gia - Anh 1

Học sinh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong kỳ thi sắp tới.

Theo đó, UBND huyện, thị xã, thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các địa bàn thôn, làng đặc biệt khó khăn, xã biên giới để các em có thêm điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia kỳ thi.

Các đơn vị dựa theo khả năng ngân sách địa phương, cân đối và quyết toán chi thường xuyên theo kinh phí sự nghiệp giáo dục để hỗ trợ.

Các trường cần rà soát, lập danh sách học sinh nằm trong diện đối tượng đang học lớp 12 có đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016. Từ đó, UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp cho các trường.