(ATPvietnam.com) -Ngày 18/04/2008, TTGDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Văn hóa – Du lịch Gia Lai (Gia Lai CTC) được niêm yết cổ phiếu tại HASTC.