GD&TĐ - Năm học 2016 - 2017 dù không còn được hỗ trợ kinh phí, tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì mô hình trường học mới (VNEN) tại 70 trường ở 17 huyện, thị xã, thành phố, áp dụng với các học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.

Gia Lai co 70 truong duy tri mo hinh truong hoc moi - Anh 1

Đối với 70 trường đang thực hiện mô hình trường học mới triển khai trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh.

Gia Lai sẽ tăng cường và đổi mới tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, trường, cụm trường, huyện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao năng lực, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp tổ chức lớp học, phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp đánh giá học sinh. Đồng thời là hạt nhân để triển khai hiệu quả những tác động đổi mới của mô hình trong toàn huyện.

Các trường cần sử dụng và bảo quản tài sản, tài liệu hướng dẫn học đã được cấp và một số sản phẩm đã làm được từ mô hình VNEN để dùng chung cho nhiều năm.

Đối với các trường khác có thể lựa chọn những thành tố tích cực của mô hình Trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Tỉnh cũng triển khai nhân rộng các yếu tố tích cực của mô hình như trang trí, khai thác, sử dụng công cụ học tập; sử dụng không gian lớp học; một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; sinh hoạt chuyên môn dựa theo nghiên cứu bài học,...