UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp; người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật.

Tỉnh cũng giao các đơn vị tuyên truyền quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp cũng như những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc này nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo.