(PLO)-Bộ Giao Thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, giấy phép lái xe ô tô bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2015; thay vì trước ngày 31/12/2014 như quy định trước đó.

Sở dĩ có việc thay đổi này là do trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải cho rằng không thể đổi hết giấy phép lái xe cho hơn 2 triệu bằng lái ô tô từ nay đến hạn chót 31/12/2014 theo quy định.

Thông tư 67/2014/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2014.

Đ.LIÊN