Theo các đầu mối nhập khẩu gas, do quyết định giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gas của Bộ Tài chính từ 5% xuống còn 2% có hiệu lực từ ngày 10-11, nên nhiều công ty gas đã công bố giảm giá bán lẻ.