Hai tuần qua, giá gạo trên các thị trường châu Á tiếp tục tăng nhanh hoặc ổn định ở mức cao...