NDĐT- Đây là một phần nội dung trong kết quả điều tra  Gia đình Việt Nam năm 2006 vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) công bố sáng nay.