- Gia đình Tổng thống Obama chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh cuối cùng tại Nhà Trắng với một cây thông lớn được chuyển đến vào sáng 25/11.

Theo Wall Street Journal