Cả gia đình lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa bên nhau. Đây là những hình ảnh hằng ngày của gia đình nhỏ.

Trần Thanh Quốc