Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT huyện, thành phố chỉ đạo kịp thời các đơn vị trường học trong phạm vi quản lý; các trường học trực thuộc Sở tuyệt đối không thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc mua, bán tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có ý kiến của Sở GD&ĐT bằng văn bản. Không cung cấp các thông tin và thanh toán tiền theo yêu cầu của đối tượng giả danh.

Gia danh can bo Bo GD&DT ban tai lieu, thu tien khong hop phap - Anh 1

Khi có cá nhân đến liên hệ bán tài liệu và yêu cầu chuyển tiền cần báo ngay về Sở GD&ĐT để giải quyết.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh các đơn vị giáo dục quán triệt triển khai và yêu cầu khi xảy ra các hiện tượng trên, các đơn vị trường học cần báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT để biết và chỉ đạo.