Hanoinet - Giá các loại thịt trên thị trường đã bắt đầu tăng trở lại. Nguyên nhân chính vẫn là do dịch bệnh trong thời gian qua khiến cho nguồn cung bị hạn chế và giá thức ăn chăn nuôi tăng lên.