Dự báo, giá tại các dự án căn hộ ở TP HCM phải trả lại tiền sẽ tăng.