(VnMedia)- Tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 6 đã giảm xuống chỉ còn 2,14%, bằng gần một nửa so với tốc độ tăng giá trong tháng 5.