- Chuyện doanh nghiệp không thu mua cá trong thời gian qua, ngoài nguyên nhân thiếu vốn thì lý do mà ít ai đề cập chính là giá xuất khẩu không cao.