Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7469/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trước ngày 15-10, ban hành quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cần ghi rõ trong hợp đồng nội dung trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong thanh toán. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán; yêu cầu các ngân hàng đầu tư hạ tầng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn dịch vụ thanh toán; hướng dẫn người dân cách sử dụng dịch vụ thanh toán an toàn, hạn chế rủi ro.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán, ảnh hưởng đến an ninh của hệ thống thanh toán quốc gia và uy tín của hệ thống ngân hàng.

Hà Linh