(TNO) Theo tin từ đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị mạng lưới công viên địa chất châu Âu tại Lesvos (Hy Lạp), vào lúc 22 giờ ngày 3.10 (giờ Hà Nội), Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã chính thức được công nhận là thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) (ảnh).

Hồ sơ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn là một trong sáu hồ sơ được thông qua tại hội nghị, đưa cao nguyên đá trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên thứ hai tại khu vực Đông Nam Á được tổ chức GGN công nhận. Cũng theo thông tin từ đoàn Việt Nam, do thời gian xây dựng gấp, hồ sơ Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn còn chưa đáp ứng một số tiêu chí của GGN. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn đã nỗ lực tiếp xúc, thuyết phục thành công các thành viên Hội đồng tư vấn công nhận những giá trị di sản địa chất nổi bật và các giá trị văn hóa truyền thống của 17 dân tộc đang sinh sống trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. GGN đồng thời cũng khuyến nghị Việt Nam sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hóa, gắn với phát triển bền vững của địa phương. Sự kiện này được đánh giá sẽ là một cơ hội tốt để Hà Giang quảng bá và khai thác tiềm năng phát triển của địa phương. GGN đồng thời cũng khuyến nghị Việt Nam sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hóa, gắn với phát triển bền vững của địa phương. Sự kiện này được đánh giá sẽ là một cơ hội tốt để Hà Giang quảng bá và khai thác tiềm năng phát triển của địa phương. Trường Sơn