Sau khi nhóm 365 chính thức tan rã, Isaac mới thực hiện MV solo thứ 2 của mình với phong cách phóng khoáng, nổi loạn