Bà Hà Thị Huệ, mẹ ruột bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đăng ký mua 1 triệu cp từ ngày 17/04 đến 16/05 để cơ cấu danh mục theo phương thức thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Hà Thị Huệ nắm 110,600 cp GDT, tương đương 1.07% tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến sau giao dịch, bà Hà Thị Huệ sẽ nâng sở hữu lên 1,110,600 cp GDT, tương đương 10.71%.

Hiện bà Lê Hải Liễu sở hữu 4,263,429 cp GDT, tương đương 41.1% tỷ lệ sở hữu.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN

Tài liệu đính kèm:

20130415-GDT-TB gd nguoi CLQ Ha Thi Hue.pdf