Trần Văn Quyền - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kon Plông đã bỏ trốn sau khi chỉ đạo Tổ trưởng Tổ Kế toán ngân quỹ và cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện lập hồ sơ khống hơn 200 hộ gia đình, cá nhân để giải ngân số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài.