(ĐTCK) Tổng công ty Khí Việt Nam (mã GAS – HOSE) công bố BCTC hợp nhất quý IV và cả năm 2013.

Theo đó, trong quý IV, doanh thu thuần của GAS đạt 16.576 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 14% nên lợi nhuận gộp còn 3.824 tỷ đồng, giảm 4% cùng kỳ.

Trong kỳ, chỉ có chi phí bán hàng được giảm, còn lại các chi phí khác đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nhất gần 28% lên 803 tỷ đồng.

Kết quả, GAS đạt 2.195 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm, GAS cho biết, nguyên nhân là do Công ty phải trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi trong quý IV, nên đã đẩy chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Ngoài ra, có một số tài sản mới đưa vào sử dụng trong năm 2013 khiến chi phí khấu hao tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2013, GAS đạt 65.455 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 12.385 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tương ứng 6.530 đồng.

So với kế hoạch đã đề ra là 55.751 tỷ đồng doanh thu và 7.693 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, GAS đã vượt tương ứng 17% doanh thu và 61% lợi nhuận.

Tại 31/12/2013, hàng tồn kho của GAS là 2.471 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm; nợ ngắn hạn tăng 22% lên 9.804 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn giảm 23% xuống còn 5.566 tỷ đồng.

Lãi lớn, nên quỹ đầu tư phát triển của GAS tại thời điểm cuối năm đã “phình to” đạt 8.526 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với con số đầu năm là 1.548 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 13/2, cổ phiếu GAS đã bứt phá với mức tăng 3,2% lên 81.500 đồng/CP và là đầu tàu giúp VN-Index duy trì được sắc xanh khá vững trước áp lực giảm điểm của nhiều cổ phiếu lớn khác.

Trong phiên sáng, có trên 550.000 đơn vị được giao dịch, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 200.000 đơn vị.

N.Tùng