(CATP) “Tôi và Nguyễn Chánh Tín chơi với nhau rất thân. Sau giải phóng bẵng đi 20 năm không gặp, tình cờ hội ngộ tại buổi ra mắt phim Dòng máu anh hùng, chúng tôi lên kế hoạch thực hiện 100 tập phim, mở đầu là serie phim ma, anh...