Với cách này, các bạn có thể ứng dụng trên giấy để gói quà hoặc làm thiệp cũng hay lắm đó nha!

Vật liệu cần chuẩn bị gồm có: - Khăn hoặc giấy hình vuông (2 màu khác nhau) - 1 cái nơ Chuyển sang phần hành động thôi! Chỉ cần sáng tạo một chút thôi là ứng dụng đủ kiểu luôn đó! meosut