Theo Bộ Công Thương, gạo Việt Nam đang có nhiều thuận lợi trên thị trường thế giới do nguồn cung eo hẹp, trong khi nhu cầu không ngừng tăng lên.