Dự báo thương mại lúa gạo toàn cầu tăng 2,4 %/năm từ 2007 đến 2016 trong khi sản lượng chưa thể tăng tương ứng.