GD&TĐ - Đó là một nội dung đáng chú ý của Sở GD&ĐT Bến Tre trong kế hoạch thanh tra năm học 2016 – 2017.

Gan thanh tra voi thuc hien che do chinh sach, thi dua khen thuong - Anh 1

Cũng theo kế hoạch này, để nâng cao hiệu quả sau thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra chính thức, các thông tin phục vụ yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dạy học, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục công bố trên website của Sở GD&ĐT.

Song song với việc cử cộng tác viên thanh tra đi bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra ở Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở GD&ĐT Bến Tre sẽ tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các cuộc thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; căn cứ vào kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017, dự trù kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động thanh tra…

Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết: Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật;

Phát huy nhân tố tích cục; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân.