Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng mức 4.765 tỷ đồng.

Trong số này, khu vực miền núi phía bắc được phân bổ 1.515 tỷ đồng; vùng đồng bằng sông Hồng: 603 tỷ đồng; miền trung: 1.379 tỷ đồng; khu vực Tây Nguyên: 351 tỷ đồng; khu vực Đông Nam Bộ: 131 tỷ đồng; đồng bằng sông Cửu Long: 786 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ: nguồn vốn này dùng để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình; ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã, huyện nghèo; 14 xã điểm theo chỉ đạo của T.Ư; các xã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2014 - 2016.

PV