Ngày 30-3, tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần III năm 2008.