Th. Hà

Gan 29 ty dong xay dung he thong xu ly chat thai BVDK tinh Quang Nam - Anh 1

(Cadn.com.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt bản vẽ và dự toán đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế BVĐK tỉnh Quảng Nam, tại TP Tam Kỳ. Công trình gồm hệ thống xử lý nước thải công suất 500m3/ngày đêm; tuyến ống thu gom và hệ thống xử lý và tiêu hủy chất thải rắn với nhà chứa chất thải rắn diện tích 60m2; bể cô lập chất thải rắn nguy hại 9,2m2. Dự án do Sở Y tế Quảng Nam làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2016.