ND - Ngày 27-11, tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Triển vọng của ngành lúa gạo Việt Nam năm 2010", do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức.

Từ năm 1989-2008, nước ta đã xuất khẩu 74,72 triệu tấn gạo, tổng kim ngạch đạt 19,67 tỷ USD. Năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, lúa gạo Việt Nam vẫn tiêu thụ hết sản lượng và phần tồn kho của năm 2008. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, trong năm 2010 và những năm tới, ngành sản xuất lúa gạo nước ta còn đối mặt với nhiều thách thức như diện tích gieo trồng và năng suất lúa tăng chậm, trong khi vật tư nông nghiệp tăng mạnh làm thu nhập của người trồng lúa tăng chưa tương xứng. Tuy nhiên, ngành lúa gạo có triển vọng xuất khẩu do giá lương thực trên thế giới được dự đoán sẽ tăng cao. Nhà nước cần tạo điều kiện cho người trồng lúa tiếp cận với các khâu chế biến, phân phối, tiêu thụ; tăng năng lực thông tin, dự báo, cải tạo và nâng cấp hệ thống kho chứa, tạo điều kiện cho nông dân tăng năng lực phơi sấy, dự trữ lúa, tiếp cận tín dụng nhiều hơn; đổi mới công nghệ xay xát đánh bóng gạo, hình thành các cụm kinh doanh lúa gạo trong từng vùng kinh tế trên cơ sở đổi mới công tác điều hành xuất khẩu gạo.