UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở bờ sông Tiền (khu vực xã Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò) với tổng mức đầu tư gần 127 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2014 - 2018.

Theo dự án, công trình có chiều dài 1.900 m (bắt đầu từ rạch Đất Sét về phía hạ lưu sông Tiền) nhằm chống xói lở cấp bách, bảo vệ khu dân cư khoảng 1.000 hộ dân sinh sống ổn định và tuyến đường tỉnh 848 nối với tỉnh An Giang.

Quang Minh Nhật