Gần một tháng nay, nhiều người dân hiếu kỳ ở huyện Kỳ Anh đã tìm đến nhà cụ ông Lê Hãn để được xem tận mắt chiếc răng “non” vừa mới mọc của cụ ông 99 tuổi này.