V.N

(Cadn.com.vn) - Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cho gần 100 doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nội dung cam kết tập trung vào việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô-tô; sử dụng phương tiện vận tải có đăng ký, đăng kiểm; không đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng hết niên hạn tham gia giao thông; đội ngũ lái xe và nhân viên có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm túc các quy tắc khi tham gia giao thông, luôn lái xe an toàn, thái độ phục vụ hành khách văn minh, lịch sự...

Sau lễ ký cam kết, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết tại các doanh nghiệp để đảm bảo tình hình TTATGT trên địa bàn, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng xử lý cương quyết đối với doanh nghiệp không chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Gan 100 doanh nghiep ky ket dam bao TTATGT - Anh 1

Các doanh nghiệp tham gia ký kết.