5 năm trở lại đây, game show - trò chơi truyền hình - đã trở thành chương trình khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy vậy, gần đây, dư luận lắm lúc “bội thực” game show. Thực tế, trò chơi truyền hình có chịu nhường bước cho các chương trình, thể loại khác?