Mặc dù tháng 6 tới mới xuất hiện nhiều game hay như: Ninja Gaiden II, Metal Gear Solid 4, GRID... nhưng cuối tháng 5/2008 cũng có một số game đáng chú ý.