[Kênh14] - Chỉ với chút ít ỏi thời gian, bạn làm sao phải cắt tóc thật khéo, kẻo khách bỏ cửa hàng đi đấy nhé!