Hanoinet- Các cô gái tập trung trong căn phòng tập, uốn người cạnh những chiếc cột theo điệu nhạc phương Tây.