Do mẫu thuẫn trong việc tranh chấp đất, Hòa đã gài lựu đạn vào rẫy nhằm sát hại gia đình em ruột và cháu ruột mình.>> Dùng lựu đạn đe dọa chú vợ/ Dùng lựu đạn đòi tăng lương