Từ 0h ngày 21.2 đến hết ngày 20.4, Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn giảm 20% giá vé cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách SNT1/2 (Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn), SH1/2 (Sài Gòn – Huế - Sài Gòn), SPT1/2 và PT3/4 (Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn).