[Kênh14] - Đá bóng cơ mà, sao lại làm kí rì thế này...