Ngày 05/12/2007, Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT báo cáo kết quả giao dịch (mua) cổ phiếu FPT của Deutsche Bank AG để trở thành cổ đông lớn như sau: