Công ty FPT ngày 13/2 đã chính thức công bố mức doanh thu đạt được trong năm 2013 là 28.647 tỷ đồng (tương đương 1,36 tỷ USD), tăng 13% so với 2012.

Năm 2013, FPT đã đưa F-Vile tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào hoạt động.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 2.065 tỷ đồng, nộp ngân sách 4.043 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2012.

Các khối kinh doanh cốt lõi của FPT đều đạt tốc độ tăng trưởng khả quan, đặc biệt là hai khối công nghệ và viễn thông, đóng góp 75% vào tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

Trong đó, khối công nghệ (gồm các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin có tổng doanh thu đạt 6.537 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Nổi bật nhất là hoạt động xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu 2.154 tỷ đồng, vượt ngưỡng 100 triệu USD, tăng trưởng 24% so với 2012. Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ đạt 917 tỷ đồng, góp 36% vào tổng lợi nhuận toàn FPT.

Khối viễn thông (gồm dịch vụ viễn thông và nội dung số) có doanh thu 4.137 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012. Tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực kinh doanh Internet và các dịch vụ gia tăng cho khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đạt doanh thu 3.254 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2012.

Lợi nhuận trước thuế khối viễn thông đạt 970 tỷ đồng, đóng góp 39% vào tổng lợi nhuận toàn FPT.

Ở lĩnh vực phân phối và bán lẻ của FPT cũng có một năm đạt mức tăng trưởng khá tốt trong bối cảnh thị trường ảm đạm. Doanh thu của lĩnh vực này đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2012, chủ yếu nhờ hoạt động mở rộng chuỗi bán lẻ.

Thông báo của FPT cũng cho biết, kết thúc 2013, lĩnh vực bán lẻ đã hoàn thành mục tiêu có 100 cửa hàng, gấp đôi số cửa hàng và doanh số tăng gấp gần 3 lần so với năm 2012, vượt 47% so với dự kiến ban đầu./.