Hanoinet - Cty TNHH Ford Việt Nam vừa công bố sẽ chính thức tăng giá các loại xe do Cty sản xuất và lắp ráp kể từ ngày 1/7.