Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận phương án chào mua công khai 2.5 triệu cổ phiếu FMC của CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG).

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - FMC - NQ HDQT thong qua HVG CMCK.pdf

HOSE