ND- Tiền vệ trẻ Flamini đã được huấn luyện viên Domenech gọi tập trung trở lại cùng đội tuyển Pháp.