VinaCorp - Cũng trong tháng 3/2011, FIS đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Hệ thống ERP - ERP Support Center (ESC)

Theo tin từ CTCP Hệ thống thông tin FPT (FIS), trong hai ngày 18 và 21/3/2011, công ty đã liên tiếp nhận được thông báo trúng thầu cung cấp dịch vụ CNTT và thiết bị tin học cho khách hàng, tổng trị giá 107 tỷ đồng. Cụ thể, gói thầu thứ nhất là Xây dựng Trung tâm dữ liệu Hà Nội, thuộc dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Hà Nội với trị giá 66 tỷ đồng. Gói thầu thứ 2 là "Mua sắm thiết bị tin học năm 2009 cho các đơn vị Ngân hàng nhà nước", trị giá 41 tỷ đồng. Được biết, cũng vào trung tuần tháng 3/2010, FIS đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ Hệ thống ERP - ERP Support Center (ESC). Trung tâm này sẽ tập trung vào các gói dịch vụ bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ ứng dụng SAP và Oracle, và hỗ trợ triển khai các dự án ERP. Trung tâm ra đời trong bối cảnh doanh số mảng dịch vụ ERP của FPT IS tăng trưởng khá mạnh trong năm 2010, trong đó dịch vụ hỗ trợ và bảo trì phần mềm đóng góp một phần lớn. Vì vậy, sự ra đời của trung tâm là cơ hội trong kinh doanh dịch vụ ERP, đồng thời đảm bảo lợi ích cho khách hàng cũng như sự thành công của các dự án ERP của FPT IS